X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Szkoła promująca zdrowie

„Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie"

Koordynatorzy programu:

Bożena Czakańska

Joanna Baca

Marcin Kręgiel

Światowy Dzień Zdrowia Moje zdrowie, moje prawo

Każdego roku, 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization) z 1948 roku, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Warto także wspomnieć, że od wspomnianej daty rozpoczyna się cały miesiąc zdrowia oraz rok działań realizowanych zgodnie z hasłem ustanawianym co roku przez zgromadzenie ogólne Światowej Organizacji Zdrowia. 7 kwietnia jest doskonałą okazją do spojrzenia na kondycję własnego organizmu.

Autor: Joanna Baca, Bożena Czakańska 2024-04-08

Pokaz pierwszej pomocy

W lutym otrzymaliśmy od Pani Wiesławy Rak - przedstawiciela Śląskiego Zarządu Okręgowego do spraw młodzieży Miasta Katowice propozycję aby grupa ratownicza naszego szkolnego koła PCK przeprowadziła pokazy pierwszej pomocy dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 48  im. Juliusza Ligonia w Murckach. W  ciągu trzech tygodni opracowaliśmy scenariusz i przygotowaliśmy się do pokazów. 27 lutego  przeprowadziliśmy pokazy i pomagaliśmy w ćwiczeniach. W ciągu czterech godzin przeprowadziliśmy zajęcia dla trzech grup, wśród których znalazły się  przedszkolaki, klasy 1-4, klasy 5-6 i klasy 7-8. W czasie pokazów zaprezentowaliśmy pierwszą pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia , utraty przytomności oraz zadławienia i krwotoków. Dla najmłodszej grupy przygotowaliśmy wierszyki i zabawy. Widać było że impreza spodobała się  uczestnikom. Niewątpliwie najwięcej korzyści odnieśli sami wykonawcy. Nie tylko podnieśli poziom umiejętności i umocnili nawyki w zakresie pierwszej pomocy, ale także zdobyli doświadczenie z zakresu wystąpień publicznych, co na pewno przyniesie korzyści w dorosłym życiu. 


Autor: Mirosław Galik 2024-03-10

Film z przeprowadzonych pokazów pierwszej pomocy

Udział Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać, jak pomagać?"

Uczniowie w ramach zajęć Koła Psychologii Społecznej brali udział Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży - jak rozpoznawać, jak pomagać?" w Akademia WSB - WSB University

Wykład otwierający pt.: „Co młodzież robi online i co z tego wynika dla pracy szkoły” wygłosił prof. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejny wykład pt. „Młode Głowy – otwarcie o zdrowiu psychicznym” wygłosiła Pani Aleksandra Rodzewicz z UNAWEZA Foundation.

Autor: Marcin Kręgiel 2024-01-27

Pokaz pierwszej pomocy dla uczniów klas czwartych

19 grudnia 2023 r., instruktor i ratownik medyczny Henryk Stokłosa, członek Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK przeprowadził dla uczniów klas: IVa, IVc i IVd prelekcję na temat idei honorowego krwiodawstwa oraz zaprezentował zasady udzielenia pierwszej pomocy. Prowadzący przedstawił: praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy. Zwrócił uwagę na możliwość transportu rannego na desce ortopedycznej, przedstawił właściwe pozycje ratownicze. Chętne uczennice przeprowadziły na fantomie resuscytację krążeniowo oddechową i posługiwanie się AEG. Młodzież z bardzo wielką uwagą wysłuchała naszego gościa, a każdy z nich dodatkowo otrzymał ulotkę na temat honorowego krwiodawstwa.

Autor: Katarzyna Pąpka 2023-12-20

Żyj zdrowo

W ramach profilaktyki prozdrowotnej klasa 2d przygotowała wystawę plakatów przedstawiających najważniejsze zagrożenia dla funkcjonowania poszczególnych układów ludzkiego ciała oraz wskazania jak zadbać o swoje zdrowie.

Autor: Małgorzata Górska 2023-12-04

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1-ego grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS.

Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zakażeń HIV/AIDS oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi chorobą.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest czerwona kokardka, nieodłączny element obchodów tego dnia. Obecność kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

Autor: Koordynatorzy SPZ 2023-12-01

I miejsce w konkursie Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej dla naszych uczniów

Wolontariusze Koła Psychologii Społecznej zostali laureatami I miejsca w konkursie Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej. Nagrody i statuetkę otrzymali podczas Święta Profilaktyki w katowickim Pałacu Młodzieży, które podsumowywało działania w zakresie profilaktyki rówieśniczej, promocji zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży Miasta Katowice. Podczas wydarzenia nagrodzono też inne szkoły - drugie miejsce otrzymali wolontariusze z III LO, a trzecie uczniowie z IV LO w Katowicach. Uczestnicy Święta obejrzeli wystąpienia zwycięzców dotyczące zdrowia psychicznego, które stanowią dobre praktyki do realizacji w szkolnych społecznościach. Wzięli też udział w panelu dyskusyjnym: „Jak bezpiecznie budować relacje online w kontekście #pandoragate” prowadzonym przez radnych Młodzieżowej Rady Miasta Katowice z udziałem ekspertów: pani aspirant Agnieszki Krzysztofik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i pana Marcina Kręgla psychologa i pedagoga. Działania w tegorocznej edycji Miejskiego Programu Profilaktyki Rówieśniczej realizowane były w partnerstwie z UNICEF.

Autor: Marcin Kręgiel 2023-12-02

I Festiwal Młodzieżowych Akcji Społecznych LIDERZY DOBROCZYNNOŚCI

W dniu 21 listopada br. odbyła się I edycja Festiwalu Młodzieżowych Akcji Społecznych LIDERZY DOBROCZYNNOŚCI, będącego inicjatywą kadry badawczo-dydaktycznej i społeczności studenckiej kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 

Do udziału w Festiwalu zgłosiło się aż 35 szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego. Do ścisłego finału zakwalifikowano 5 szkół, które prezentowały swoje dokonania podczas gali finałowej, w tym wolontariusze Koła Psychologii Społecznej naszego liceum. Serdecznie gratulujemy. 

Autor: Marcin Kręgiel 2023-11-22

18 listopada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W dniu 18 listopada 2023 r. obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. W dniach 18-24 listopada 2023 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Kampanie te mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi. Celem kampanii jest zachęcenie ogółu społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii i hodowli zwierzęcej.

#pssekatowice  #Antybiotyki  #NarodowyProgramOchronyAntybiotyków

Autor: Koordynatorzy SPZ 2023-11-18


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach