X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Bezpieczne ferie 2023

Na terenie woj. śląskiego co roku w okresie zimowym prowadzona jest akcja „Bezpieczne Ferie”. Skierowana jest ona do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, kadry pedagogicznej, opiekunów półkolonii, rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie służy zapewnieniu jej adresatom bezpiecznego i zdrowego wypoczynku w okresie zimowym. W związku z tym, prosimy o zapoznanie się z informacją w sprawie bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego. Życzymy uczniom i nauczycielom wielu radosnych chwil podczas zimowej przerwy, choć odrobiny śniegu i bezpiecznych powrotów! 

Autor: Administrator 2021-01-12

10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, prosi o zapoznanie rodziców uczniów z informacjami o możliwości skorzystania:

- 9 września (piątek) o godz. 17.00 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach serdecznie zapraszają rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na prelekcję pt. "Czy moje dziecko jest w kryzysie? Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży". Na spotkaniu poruszymy tematy związane z samopoczuciem psychicznym dzieci i młodzieży, depresją,  próbami samookaleczania się, próbami samobójczymi. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGUxMWQ3YTctZGVkNS00NjllLWFiZTQtYmIxNjE5ZjJjMjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef6ffa18-ee08-4285-8607-d74335fea867%22%7d

- Ponadto również w dniu 09.09.2022r. w godzinach 9.00-14.00 pod nr telefonu 509713220 specjaliści poradni będą prowadzić konsultacje telefoniczne dla  chętnych rodziców ze szkół.

Autor: Marcin Kręgiel 2022-09-07

Ubezpieczenie NNW dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Przekazujemy informacje dla rodziców i uczniów dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2022/2023

Załączamy najważniejsze informacje otrzymane od ubezpieczyciela - firmy COMPENSA oraz instrukcję, która podpowie, jak najłatwiej przystąpić do ubezpieczenia.

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia COMPENSA

Czytaj więcej...

.

kiermasz

Spokojne Sprawy - koszyk higieniczny pierwszej potrzeby

Drodzy uczniowie, Wasi koledzy z Koła Psychologii Społecznej zapraszają do udziału w ankiecie projektu Spokojne Sprawy. Spokojne Sprawy to inicjatywa, poprzez którą chcemy wyposażyć szkolne łazienki w koszyki z zestawami artykułów higienicznych pierwszej potrzeby. Wielu z Was czasami zapomni z domu zabrać chusteczek, podpasek czy nawet w pośpiechu umyć zębów.

Koszyki będą zaopatrywane ze środków budżetu Miasta Katowice w ramach Inicjatywy Lokalnej. Można też będzie ich używać w systemie zabierz/zostaw.
Wolontariusze z Koła Psychologii chcą zebrać od Was pomysły, co mogłoby znaleźć się w koszykach. Odpowiedzcie na pytania w zależności od tego jakiej płci jesteście, możecie też dopisać własne pomysły.


Autor: Marcin Kręgiel 2022-05-08

 

Ubezpieczenie NNW dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Przekazujemy informacje dla rodziców i uczniów dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2021/2022.

Załączamy najważniejsze informacje otrzymane od ubezpieczyciela - firmy COMPENSA oraz instrukcję, która podpowie, jak najłatwiej przystąpić do ubezpieczenia.

Instrukcja przystąpienia do ubezpieczenia COMPENSA

Czytaj więcej...

Akcja informacyjna dotycząca szczepień dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia

729x308

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia.

Czytaj więcej...

Bezpieczne wakacje 2021

1

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjno-edukacyjnymi otrzymanymi z PSSE w Katowicach.

Corocznie na terenie woj. śląskiego prowadzona jest akcja pt. „Bezpieczne Wakacje”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie z psychologami z Poradni nr 5

Serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe online z psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 5 w Katowicach  dla rodziców i opiekunów uczniów „Dlaczego dziecko widzi świat w czarnych barwach? Symptomy trudności emocjonalnych u dzieci i młodzieży”. Spotkanie poświęcone będzie zdrowiu psychicznemu nastolatków. 

Poniżej podajemy termin, godzinę i link aplikacji Teams do spotkania:

14.06.2021r. godz. 17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg1ZWMzYjYtNzQwNS00OThlLWJiYWItY2ZlZDIwNmY4OTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e14eab7-5423-46f2-9486-6bcc792cfb0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ef6ffa18-ee08-4285-8607-d74335fea867%22%7d

Autor: Marcin Kręgiel 2021-06-02

ppp 5 kat strona crop

Zwolnienie ucznia z lekcji

 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły uczeń może zwolnić się z lekcji po wypełnieniu następujących procedur:

  • uzyskanie zgody wychowawcy, dyrektora lub wicedyrektora,
  • dokonanie własnoręcznego wpisu do Księgi wyjść ucznia, która znajduje się przy wyjściu ze szkoły (u Pani Woźnej).

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów uznane będzie za samowolne opuszczenie szkoły wraz z przewidzianymi konsekwencjami.

 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach