Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Klasy I-II -III
9.30 Msza Św. w Kościele Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu

Klasy I-II
10.30 -11.30 Spotkania z wychowawcami w salach
11.30 Wyjście na uroczystą inaugurację na Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego
12.00 Uroczystości na Uniwersytecie Śląskim

Klasy III
10.30 -11.30 Uroczysta inauguracja w sali gimnastycznej X Liceum Ogólnokształcącego
11.30 -12.30 Spotkania z wychowawcami w salach

Autor: Administrator 2016-08-19 18:01
19 Sier 2016

Zebrania z rodzicami klas I

Zebrania z rodzicami klas I odbędą się 29.08.2016 o godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Autor: Administrator 2016-08-19 18:00
19 Sier 2016

Dofinansowanie do podręczników

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (osoby niedosłyszące, niedowidzące oraz z innymi niepełnosprawnościami). Mogą liczyć na zwrot kosztów podręczników i materiałów edukacyjnych.
Prosimy aby te osoby kupowały podręczniki, zeszyty, ćwiczenia i inne materiały edukacyjne na fakturę (podając dane własne lub rodzica). W prazie pytań - prosimy o kontakt ze szkolnym psychologiem poprzez dziennik elektroniczny.

Autor: Marcin Kręgiel 2016-08-16 13:00
17 Sier 2016

Stypendum Inwestujemy w Talenty

Drodzy uczniowie, zachęcamy do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Śląskiego.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:
a) uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej;
b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
c) uzyskanie wymaganego wyniku z egzaminu gimnazjalnego:
-100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
d) uzyskanie w roku szkolnym 2015/2016 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych, ICT w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego

Osoby, które spełniają te kryteria - proszę o kontakt z psychologiem szkolnym poprzez dziennik elektroniczny.

Autor: Marcin Kręgiel 2016-08-16 13:00
16 Sier 2016

Rozdanie świadectw maturalnych

Drodzy maturzyści.
To już chyba ostatnie głoszenie kierowane do Was. Rozdanie tegorocznych świadectw maturalnych odbędzie się 5-go lipca w godzinach 12:00-13:00.
Do zobaczenia :)

Autor: Administrator 2016-07-01 11:00
5 Lip 2016

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel./fax: 32 259-77-59
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014