X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Metropolitalne Łąki Kwietne

Już w zeszłym roku szkolnym zgłosiliśmy nasze liceum do projektu organizowanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię -  „Metropolitalne Łąki Kwietne”. Najpierw obserwowaliśmy postęp robót w ogrodzie szkolnym - przekopanie i przygotowanie gleby pod zasiew. Potem sami zaczęliśmy działać. Klasa 3b2 uczestniczyła w warsztatach teoretycznych - dowidzieliśmy się jak założyć łąkę, jak o nią dbać, jakie znaczenie mają rośliny w mieście dla mikroklimatu, człowieka i innych organizmów. Potem, przy pomocy grupy biologicznej z klas drugich, zasialiśmy rośliny. Wiosną obejrzymy efekty naszej pracy. Ponadto uczniowie dostali mieszanki nasion do posadzenia w swoich ogrodach. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do wzrostu różnorodności biologicznej w naszym mieście. 

Autor: Małgorzata Górska 2021-10-26


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach