X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Zwolnienie ucznia z lekcji

 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły uczeń może zwolnić się z lekcji po wypełnieniu następujących procedur:

  • uzyskanie zgody wychowawcy, dyrektora lub wicedyrektora,
  • dokonanie własnoręcznego wpisu do Księgi wyjść ucznia, która znajduje się przy wyjściu ze szkoły (u Pani Woźnej).

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów uznane będzie za samowolne opuszczenie szkoły wraz z przewidzianymi konsekwencjami.

 


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach