X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Śladami pamięci...

Warsztaty „Wobec wyborów” i zwiedzanie wystawy „Śladami pamięci. Spojrzenie na żydowską przeszłość Polski” to zajęcia, w których 21 listopada uczestniczyli uczniowie klas 4b2 i 4c2, zwiedzając Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.

W trakcie zajęć warsztatowych młodzież poznawała życiorysy ludzi, którzy byli świadkami, ofiarami, katami i kolaborantami w czasie Holokaustu. Zwiedzana wystawa uświadomiła nam pustkę, jaka pozostała po Polakach żydowskiego pochodzenia po II wojnie światowej. Poznaliśmy sposoby upamiętniania przeszłości w miejscowościach południowej Polski, oglądając wystawę, której narracja stworzona została ze 150 fotografii.

Autor: Ewa Sokołowska-Grobel 2022-11-29


Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach