X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

XLO w epoce lodowcowej

Dziś rano klasa 2b brała udział w zajęciach z ekologii na terenie rezerwatu florystycznego Ochojec. Powstał on dla ochrony reliktu z epoki lodowcowej – liczydła górskiego i jest jednym z 2 rezerwatów leżących na terenie miasta Katowice. Rozpoznawaliśmy rodzaje lasów, leśne rośliny oraz ślady zwierząt. Zajęcia prowadziła pani Agata Kloczkowska z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, absolwentka naszej szkoły. 

Autor: Małgorzata Górska 2019-10-16

 

Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach