Szkoła z pasją

Nasza szkoła uczy na najwyższym poziomie, jednocześnie stawia sobie za zadanie indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dlatego X LO każdego roku przygotowuje bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną umożliwiającą uczniom rozwijanie swoich pasji.

Autor: Dariusz Banaś 2014-03-22 19:00
22 Marz 2014

Współpraca z instytucjami

Aby zapewnić uczniom możliwość rozwijania swoich pasji oraz w ciekawy i różnorodny sposób przygotować ich do egzaminu maturalnego X Liceum Ogólnokształcące na bazie porozumień, współpracuje z wieloma uczelniami oraz instytucjami kultury naszego regionu.

Autor: Administrator 2014-03-22 18:30
22 Marz 2014

Koła zainteresowań

Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość rozwijania swoich pasji w szkolnych kołach zainteresowań.

Autor: Administrator 2014-03-22 17:00
22 Marz 2014

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Oferta szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014