A. Klasa hiszpańsko-angielska

A. Klasa hiszpańsko-angielska

Klasa hiszpańsko-angielska to najlepszy wybór dla pasjonatów języków obcych oraz kultury krajów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych. Przygotuje Cię do zdobycia certyfikatów językowych, podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, humanistycznych oraz związanych z turystyką w kraju i za granicą. Pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodach takich jak: specjalista handlu zagranicznego, tłumacz, pilot wycieczek zagranicznych, korespondent, dziennikarz, reporter, ekonomista, itd.

W Twojej klasie nauczyciele wprowadzają do nauczania elementy kultury krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego. Regularnie stosowane są technologie internetowe i multimedialne oraz aktywne metody aktywne. Wysoki poziom nauczania potwierdza przyznany szkole Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych oraz Odznaka Jakości eTwinning przyznawana nauczycielom za realizację wybitnych projektów wykorzystujących technologię informacyjno-komunikacyjną.

Klasa hiszpańsko-angielska realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: język polski, język angielski oraz jeden do wyboru: geografię, historię lub biologię.

W klasie tej nauczane są dwa języki obce: język angielski i język hiszpański oraz prowadzone są także obowiązkowe zajęcia z hiszpańskiego z elementami kultury i literatury.

Uczniowie w cyklu trzyletnim uczestniczą w warsztatach organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Organizacją Pracy w Katowicach (zmiany w języku angielskich we współczesnym świecie oraz zastosowanie języka biznesu) oraz Instytutem Cervantesa w Krakowie (cywilizacja hiszpańska). Ponadto uczestniczą w projektach, imprezach i różnego typu zajęciach organizowanych przez Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, Instytut Filologii Angielskiej w Sosnowcu, Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu, British Council w Katowicach, English Language Centre (Uniwersytet Śląski) oraz Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, które organizuje Tydzień Kina Hiszpańskiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, gdzie możemy uczestniczyć w warsztatach translatorycznych oraz we wszelkich wydarzeniach kulturalnych adresowanych do licealistów.

Kończąc edukację w klasie hiszpańsko-angielskiej biegle nauczysz się dwóch języków obcych, otrzymasz bardzo dobre przygotowanie językowe do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego. Zainteresowani uczniowie są także przygotowywani do matury z języka hiszpańskiego i egzaminów FCE, CAE i DELE.

Jako uczeń X Liceum Ogólnokształcącego stajesz się aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej. Możesz realizować się nie tylko w klasie, ale również na terenie szkoły. Mamy dla Ciebie ofertę, która niej jest dedykowana konkretnej klasie, ponieważ wiele naszych przedsięwzięć ma charakter globalny (projekty międzynarodowe, symulacje, debaty, wycieczki zagraniczne, teatr, działalność charytatywna i sportowa).

Autor: Jacek Durski 2018-04-19 21:48
19 Kwie 2018

B. Biologiczno-chemiczna

B. Biologiczno-chemiczna

Klasa biologiczno-chemiczna to najlepszy wybór dla miłośników nauk ścisłych czy przyrodniczych.. Przygotuje Cię do studiów na kierunkach medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, politechnicznych oraz wychowania fizycznego. Pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodach takich jak: lekarz, dietetyk, farmaceuta, biotechnolog, fizjoterapeuta, stomatolog, kosmetolog, wizażystka, dermokonsultant, pielęgniarka, położna, przedstawiciel medyczny, inżynier ochrony środowiska, weterynarz, behawiorysta zwierzęcy, itp.

Twoja klasa realizuje na poziomie rozszerzonym dwa przedmioty: biologię oraz chemię.

W klasie tej nauczane są dwa języki obce: język angielski oraz drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski. Dodatkowo prowadzone są obowiązkowe zajęcia z języka łacińskiego oraz fizyki w medycynie, która pozwala spojrzeć na procesy fizyczne z punktu widzenia biologa, lekarza, przyrodnika.

Uczniowie w cyklu trzyletnim uczestniczą w profesjonalnych warsztatach przyrodniczych w kraju (Kąty Rybackie na Mierzei Wiślanej) lub za granicą (Londyn), warsztatach z biochemii organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach, w projekcie edukacyjnym Uniwersytet Licealisty we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (warsztaty i symulacje w pracowniach).

Ponadto biorą udział w wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych w Instytucie Chemii (cykliczne spotkania laboratoryjne w ramach których uczniowie poznają metody analityczne, rozwijają zainteresowania i doskonalą umiejętności w zakresie chemii w ramach Projektu Kreatywny Eksperymentator), na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego (zajęcia laboratoryjne prowadzane pod okiem pracowników naukowych UŚ), na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (warsztaty z fizyki medyczne w zakresie obsługi ultrasonografu czy kamery termowizyjnej) oraz uczestniczą w zajęciach tematycznych w Palmiarni w Gliwicach, Sosnowieckim Egzotarium, czy też Śląskim Ogrodzie Zoologicznym (coroczne warsztaty biogeoraficzne, w czasie których uczniowie tworzą projekty związane z bioróżnością fauny świata).

Jako uczeń X Liceum Ogólnokształcącego stajesz się aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej. Możesz realizować się nie tylko w klasie, ale również na terenie szkoły. Mamy dla Ciebie ofertę, która niej jest dedykowana konkretnej klasie, ponieważ wiele naszych przedsięwzięć ma charakter globalny (projekty międzynarodowe, symulacje, debaty, wycieczki zagraniczne, teatr, działalność charytatywna i sportowa).

Autor: Jacek Durski 2018-04-19 21:47
19 Kwie 2018

C. Informatyczna

C. Informatyczna

Klasa informatyczna to najlepszy wybór dla pasjonatów techniki cyfrowej oraz królowej nauk. Przygotuje Cię do panowania nad sztuczną inteligencją, jest idealnym środowiskiem dla przyszłych studentów AGH, kierunków politechnicznych, informatycznych, ekonomicznych oraz innych opartych na przedmiotach ścisłych. Pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodach takich jak: programista, inżynier automatyki, inżynier robotyki, administrator baz danych, administrator sieci, elektronik, teleinformatyk, analityk, ekonomista, itp.

Klasa C realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: informatykę, matematykę oraz jeden do wyboru: fizykę, biologię lub geografię. W klasie tej nauczane są dwa języki obce: język angielski oraz drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

Ponadto uczniowie realizują dodatkowe przedmioty obowiązkowe: informatykę w doświadczeniach (wykorzystywanie narzędzi informatycznych podczas opracowywania i wizualizacji wyników doświadczeń), fizykę techniczną (poszerza ogólną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki) oraz matematykę konkretną (rozwiązywanie zadań opisujących problemy z życia codziennego).

Uczniowie w cyklu trzyletnim uczestniczą w warsztatach organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach (tworzenie i programowanie robotów Lego Mindstorms). W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim uczniowie uczestniczą w warsztatach – materia okiem mikroskopu elektronowego czy nawigacja satelitarna.

Jako uczeń X Liceum Ogólnokształcącego stajesz się aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej. Możesz realizować się nie tylko w klasie, ale również na terenie szkoły. Mamy dla Ciebie ofertę, która niej jest dedykowana konkretnej klasie, ponieważ wiele naszych przedsięwzięć ma charakter globalny (projekty międzynarodowe, symulacje, debaty, wycieczki zagraniczne, teatr, działalność charytatywna i sportowa).

Autor: Jacek Durski 2018-04-19 21:46
19 Kwie 2018

D. Artystyczna

D. Artystyczna

Klasa artystyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filmu, filozofii, muzyki oraz debat, dyskusji, sporów i polemik. Przygotuje Cię do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach humanistycznych, artystycznych, studiach prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych. Pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodach takich jak: reżyser, scenograf, aktor, fotograf, dziennikarz, krytyk teatralny, krytyk filmowy, copywriter, eventmaker, cotch, socjolog, psycholog, prawnik, itp.

Klasa D realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: język polski, historię oraz trzeci do wyboru: geografię lub biologię.

W klasie tej nauczane są dwa języki obce: język angielski oraz drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

Uczniowie rozwijają swoje pasje, uzdolnienia i zainteresowania na dodatkowych obowiązkowych zajęciach: artystycznych, z podstaw historii sztuki oraz podstaw grafiki komputerowej (obróbka zdjęć).

Uczestniczą w lekcjach muzealnych, w ramach klubu filmowego dyskutują o filmach, chodzą do teatru i biorą udział w cyklicznych zajęciach Studium Wiedzy o Teatrze w Teatrze Śląskim, przygotowują spektakle teatralne, uczestniczą w warsztatach językowych po śląsku – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Karasol, współpracują z Uniwerystetem Śląskim  wydziałem prawa, pedagogiki i psychologii, filologii polskiej, wydziałem artystycznym w Cieszynie (biorą udział w warsztatach artystycznych mozaika, rzeźba, fotografia, projekcja gier komputerowych), uczestniczą w obchodach Tygodnia Języka Polskiego w CINIBA, biorą udział w rozmaitych konkursach (Wylęgarnia czy OKR). Mogą rozwijać swoje pasje fotograficzne, plastyczne, wokalne, pisarskie, sportowe, aktorskie, spróbować swoich sił w debatach.

Dla chętnych uczniów tej klasy, w szkole działa Koło Psychologii Społecznej (spotkania co 2 tygodnie). Koło prowadzi zajęcia dotyczące budowania własnego wizerunku, analizy ról społecznych i zachowań ludzkich, planowania czasu oraz zarządzania zespołem. Uczniowie poznają mechanizmy wpływu społecznego i manipulacji a także zastanawiają się, dlaczego dobrzy ludzie czasami robią złe rzeczy. Próbują swoich sił w planowaniu i realizacji kampanii społecznych nakierowanych na promocję zdrowia czy pomoc osobom wykluczonym. Biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytut Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Są też zaangażowani w Heroic Imagination Project autorstwa prof. P. Zimbardo z Uniwersytetu Sanford w USA. Ich wiodącym projektem jest organizacja Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych w ramach Święta Profilaktyki.

Jako uczeń X Liceum Ogólnokształcącego stajesz się aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej. Możesz realizować się nie tylko w klasie, ale również na terenie szkoły. Mamy dla Ciebie ofertę, która niej jest dedykowana konkretnej klasie, ponieważ wiele naszych przedsięwzięć ma charakter globalny (projekty międzynarodowe, symulacje, debaty, wycieczki zagraniczne, teatr, działalność charytatywna i sportowa).

Autor: Jacek Durski 2018-04-19 21:45
19 Kwie 2018

E. Medialna

E. Medialna

Klasa medialna to najlepszy wybór dla miłośników nowych mediów. Przygotuje Cię do kontynuowania nauki na studiach prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, artystycznych oraz na wszelkich kierunkach humanistycznych. Pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodach takich jak: grafik komputerowy, fotograf, operator kamery, montażysta filmowy, dziennikarz, copywriter, specjalista public relations, coatch, psycholog, reporter, specjalista do spraw reklamy, itp.

Klasa E realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: język angielski, wiedzę o społeczeństwie oraz trzeci do wyboru: historię, geografię lub biologię.

W klasie tej nauczane są dwa języki obce: język angielski oraz drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

Dodatkowo prowadzone są obowiązkowe zajęcia z: elementów grafiki komputerowej i montażu filmu obejmujące grafikę komputerową (rastrową i wektorową), grafikę 3D, skład komputerowy, animacje komputerowe oraz montaż filmu; języka polskiego w mediach.

Uczniowie w cyklu trzyletnim uczestniczą w warsztatach organizowanych we współpracy: z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Katowicach (obróbka zdjęć oraz animacji komputerowych prowadzonych w pracowniach iMac) oraz Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (tworzenie artykułów do Wikipedii - warsztaty prowadzone przez fachowców ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska).

Dla chętnych uczniów tej klasy, w szkole działa Koło Psychologii Społecznej (spotkania co 2 tygodnie). Koło prowadzi zajęcia dotyczące budowania własnego wizerunku, analizy ról społecznych i zachowań ludzkich, planowania czasu oraz zarządzania zespołem. Uczniowie poznają mechanizmy wpływu społecznego i manipulacji a także zastanawiają się, dlaczego dobrzy ludzie czasami robią złe rzeczy. Próbują swoich sił w planowaniu i realizacji kampanii społecznych nakierowanych na promocję zdrowia czy pomoc osobom wykluczonym. Biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytut Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Są też zaangażowani w Heroic Imagination Project autorstwa prof. P. Zimbardo z Uniwersytetu Sanford w USA.

Jako uczeń X Liceum Ogólnokształcącego stajesz się aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej. Możesz realizować się nie tylko w klasie, ale również na terenie szkoły. Mamy dla Ciebie ofertę, która niej jest dedykowana konkretnej klasie, ponieważ wiele naszych przedsięwzięć ma charakter globalny (projekty międzynarodowe, symulacje, debaty, wycieczki zagraniczne, teatr, działalność charytatywna i sportowa).

Autor: Jacek Durski 2018-04-19 21:44
19 Kwie 2018

F. Językowa z j. chińskim

F. Językowa z j. chińskim

NOWOŚĆ!!! Klasa językowa z językiem chińskim. Rozpocznij przygodę z jednym z najbardziej egzotycznych i pożądanych języków świata, chińskim. W tej klasie – jedynej w Katowicach  będziesz mógł biegle nauczyć się angielskiego i poznać podstawy języka chińskiego oraz zwyczaje i tradycje panujących w Chinach. Kończąc naukę w tej klasie będziesz mógł kontynuować edukację na filologii angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową języka chińskiego, kierunkach humanistycznych czy związanych z turystyką krajową i zagraniczną oraz wielu innych. W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach kultury, mediach, agencjach PR, administracji unijnej, samorządowej czy też firmach i korporacjach, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych.

W klasie F będą realizowane na poziomie rozszerzonym lekcje języka angielskiego i historii oraz do wyboru geografia albo biologia. Zajęcia z języka chińskiego będą prowadzone przez wykładowcę akademickiego w ramach współpracy naszego liceum z Uniwersytetem Śląskim. W programie pierwszej klasy będą obowiązkowe dwie godziny języka chińskiego, w kolejnych latach edukacji będą o trzy godziny w tygodniu.

Tutaj będziesz prekursorem i współtwórcą prestiżowej klasy językowej.

Jako uczeń X Liceum Ogólnokształcącego stajesz się aktywnym uczestnikiem społeczności szkolnej. Możesz realizować się nie tylko w klasie, ale również na terenie szkoły. Mamy dla Ciebie ofertę, która niej jest dedykowana konkretnej klasie, ponieważ wiele naszych przedsięwzięć ma charakter globalny (projekty międzynarodowe, symulacje, debaty, wycieczki zagraniczne, teatr, działalność charytatywna i sportowa).

Autor: Jacek Durski 2018-04-19 21:39
19 Kwie 2018

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Oferta szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014