D. Klasa artystyczna

Klasa artystyczna to najlepszy wybór dla miłośników literatury, historii, sztuki, teatru, filmu, filozofii, muzyki oraz debat, dyskusji, sporów i polemik. Przygotuje Cię do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach humanistycznych, artystycznych, studiach prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych. Pozwoli Ci to podjąć pracę w zawodach takich jak: reżyser, scenograf, aktor, fotograf, dziennikarz, krytyk teatralny, krytyk filmowy, copywriter, eventmaker, cotch, socjolog, psycholog, prawnik, itp.

 

Klasa D realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty: język polski, historię oraz trzeci do wyboru: geografię lub biologię.

W klasie tej nauczane są dwa języki obce: język angielski oraz drugi do wyboru: język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

Uczniowie rozwijają swoje pasje, uzdolnienia i zainteresowania na dodatkowych obowiązkowych zajęciach: artystycznych, z podstaw historii sztuki oraz podstaw grafiki komputerowej (obróbka zdjęć).

 

Dla chętnych uczniów tej klasy, w szkole działa Koło Psychologii Społecznej (spotkania co 2 tygodnie). Koło prowadzi zajęcia dotyczące budowania własnego wizerunku, analizy ról społecznych i zachowań ludzkich, planowania czasu oraz zarządzania zespołem. Uczniowie poznają mechanizmy wpływu społecznego i manipulacji a także zastanawiają się, dlaczego dobrzy ludzie czasami robią złe rzeczy. Próbują swoich sił w planowaniu i realizacji kampanii społecznych nakierowanych na promocję zdrowia czy pomoc osobom wykluczonym. Biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytut Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Są też zaangażowani w Heroic Imagination Project autorstwa prof. P. Zimbardo z Uniwersytetu Sanford w USA.

Autor: Jacek Durski 2015-03-22 19:02

Zdjęcia do artykułu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu


X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Oferta szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014